Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

2018/2

Yayın Ekibi


Editör

Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN


İndir