Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

Cilt 1 Sayı 1

Yayın Ekibi


Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ


İndir