Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

Cilt 2 Sayı 1

Yayın Ekibi


Editör

Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Y. Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Y. Pınar Özmen


İndir