Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

Cilt 2 Sayı 2

Yayın Ekibi


Editör

Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Yaşar Pınar Özmen


İndir