Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2019/1

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız

Yayın Kurulumuz dergimizin ‘Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri’ ana temalı 2019/1 sayısı için alanla ilgili çalışmalarınızı beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların dergimizin mail adresi üzerinden en geç 30 Temmuz 2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili 2019 Ağustos ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi siyasetdergisi@bozok.edu.tr veya mustafa.yildiz@bozok.edu.tr adreslerine gönderebilirsiniz.

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2019/2

Türkiye’de Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ilgın BAHÇECİ

Yayın Kurulumuz dergimizin “Türkiye’de Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları” ana temalı 2019/2 Sayısı için temel alanın kentlerin tarihi, kentleşme kuramları, yerel yönetimler, yerel yönetim politikaları, kent planlaması ve sorunları, kent hukuku, kentsel/yerel siyaset, çevre politikaları, çevre yönetimi, politik ekoloji, Türkiye’de kentleşme ve sorunları gibi her türlü alt konularına yoğunlaşan çalışmalarınızı beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların dergimizin mail adresi üzerinden en geç 30 Temmuz 2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2019 Ağustos ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi siyasetdergisi@bozok.edu.tr veya hazali.bahceci@bozok.edu.tr adreslerine gönderebilirsiniz.