Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder adresine gönderebilirsiniz

Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2020/1

Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları

Sayı Editörü: Dr. Mustafa ÖZALP

Yayın Kurulumuz dergimizin “Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları” ana temalı 2020/1 Sayısı için temel alanın Türkiye ve dünya enerji görünümü, enerji bağımlılığı, enerji transit ülkesi, enerjide merkez ülke (hub), enerji boru hatları, Akdeniz’deki enerji üzerinden yaşanan gerilim, enerji çeşitliliği, yenilenebilir/alternatif enerji kaynakları, enerji güvenliği, ulusal ve uluslararası güvenlik, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmada enerjinin önemi ve enerji ekonomisi gibi alt konularına yoğunlaşan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmaları beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergipark aracılığıyla en geç 30 Ocak 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2020 Şubat ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından  gönderebilirsiniz.