Makalelerinizi siyasetdergisi@bozok.edu.tr adresine gönderebilirsiniz

Yayın ve  Yazım Kuralları:

1) Türkiye Siyaset Bilimi Dergisine gönderilen makaleler ve değerlendirmeler bu alana katkı sağlayacak düzeyde özgün ve orijinal olması gerekmektedir.

2) Dergiye gönderilen yazılar kısmen, tamamen veya herhangi bir dilde aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.

3) Dergide yayınlanan yazılar ve değerlendirmeler dergi, editör, yayın kurulunu ve yayıncıyı bağlamaz. Yayınlanan yazılar ve makalelerdeki görüşler yazarların sorumluluğu altındadır.

4) Yazarlara nakit telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak yazının yayınlandığı dergi gönderilir.

5) Yayınlanmayan veya yayınlanan yazılar geri iade edilmez.

6) Başlık, içeriği kapsayıcı olmalı, koyu harflerle ve sola yanaşık olmalı, alt başlıklarda harf ya da rakam kullanılarak numaralandırılmalıdır.

7) Yazar veya yazarlar adını küçük, soyadını büyük harflerle yazmalı üzerine yıldız koyarak; ünvanını, çalıştığı kurumu ve iletişim bilgilerini (açık adres, iş-cep telefonu numarası, faks numarası, e-posta adresi) de eklemelidir.

8) Gönderilen makalelerde makalelerin dikkate alınarak Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerine göre Türkçe özet (abstract) ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler (keywords), Almanca özet ve anahtar kelimeler (keywords) bulunmalıdır. Türkçe ve Almanca makalelerde mutlaka İngilizce özet ve anahtar kelimeler, İngilizce makalelerde Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Özet 150 kelimeyi aşmamalı, anahtar kelimeler en az üç en fazla beş olmalıdır.

9) Makaleler, özetler, dipnotlar ve kayakça dahil 4500 kelimeden az 7500 kelimeden fazla olmamalıdır. Kitap tahlilleri 1500-2000 kelime aralığında olmalıdır.

10) Makale yazı metni A4 boyutunda (23,5x17cm) Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ve 1 satır aralıkta, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3 cm ve sağda 2,5 cm) olmalı ve sayfa numaraları ön sayfada yukarı üst sağ, arka sayfada yukarı üst sol dışta verilmelidir.

11) Makalelerde, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

12) Basılı ve elektronik yayınlanan makalelerin tüm telif hakları, Bozok Üniversitesi’ne aittir. Her hakkı saklıdır. Üniversitenin izni olmadan çoğaltılamaz.

13)Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak atıflarda APA Stili (apa style reference, http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx) kullanılması gerekmektedir.

14) Makaleler dergiye e-posta ile dergi e-posta adresine siyasetdergisi@bozok.edu.tr gönderilecektir.

 

http://iibf.bozok.edu.tr/tr/sayfa/1078/apa_yazim_kuralalri

Makale Değerlendirme ve Yayınlama Süreci

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisine gönderilen makaleler sorumlu editöre ulaştıktan sonra, makalenin dergiye ulaştığına dair e-posta yoluyla cevap yazılır. Dergiye ulaşan yazılar dergi yayın kurulunca ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede dergi içeriğine uygun bulunan yazılar, yazarları çıkarılarak anonim bir metin olarak iki ayrı hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda üçüncü bir hakem de belirlenebilir. Hakemlerin olumlu veya olumsuz görüşleri dikkate alınarak, makalelerin yayınlanmasına veya reddedilmesine üç ay içinde karar verilir. Hakem raporları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde yazarlardan düzeltme istenebilir. Düzeltmelerin teslim tarihi bir ayı geçmez. Yayınlanmasına karar verilen makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu incelendikten sonra yayınlanır.