System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/1

Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya’da Güncel Gelişmeler

Sayı Editörü: Prof. Dr. Kürşad ZORLU

Yayın Kurulumuz dergimizin Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya’da Güncel Gelişmeler ana temalı 2021/1 Sayısı için temel alanın; Doğu Akdeniz’in jeostratejik önemi, jeopolitik ve jeoekonomik durumu, bölgenin enerji kaynakları ve bu kaynakları paylaşım mücadelesi, enerji jeopolitiğinde değişen dengeler, bölgeye yönelik güvenlik stratejileri, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin/uluslararası ve bölgesel kuruluşların politikaları ve stratejileri; Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları, bu alanların hukuki statüsü ve sınırlandırılması, deniz alanlarını belirleme stratejileri, Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sorunları, Libya Krizi ve Krizin Doğu Akdeniz Jeopolitiğine etkisi, Türkiye’yi bekleyen fırsat ve tehditler gibi alt konularına yoğunlaşan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmalar beklenmektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergipark aracılığıyla en geç 20 Ocak 2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2021 Şubat ayı içinde bilgilendirilecektir. Dergimizin ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınacaktır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.