System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Makale Çağrısı

 

            Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/2

            Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi

            Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORKMAZ

            Yayın Kurulumuz dergimizin “Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi” ana temalı 2021/2 sayısı için “Yönetim ve Strateji” temel alanında, kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar ve reformlar, yeni kamu işletmeciliği ve özel sektör yönetimi yaklaşımları, stratejik yönetimin kamu ve özel sektörde uygulanabilirliği, stratejik liderlik vb. alt konulara yoğunlaşan, literatüre katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları beklemektedir.

            Değerlendirmeye alınacak yazıların DergiPark aracılığıyla en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2021 Ağustos ayı içerisinde bilgilendirilecektir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

            Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbderbağlantısından gönderebilirsiniz.