System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2022/2

Sömürgecilik ve Yönetim

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Gör. Sevil ZENGİN

Yayın Kurulumuz dergimizin “Sömürgecilik ve Yönetim” ana temalı 2022/2 sayısı için karşılaştırmalı siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, politik iktisat ve politik sosyoloji alanlarında İngiliz, Fransız, İspanyol vb. diğer sömürge yönetimlerinde kimlik inşası, kolonyal ve post- kolonyal devlet yapılanması, Batı ve Doğu arasındaki değişen ilişki biçimlerini güç- denge- hegemonya üçgeninde sömürgecilik pratiklerine odaklanan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmaları beklemektedir.

Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergipark aracılığıyla en geç 1 Temmuz 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2022 Ağustos ayı içinde bilgilendirilecektir. Dergimizin ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınacaktır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.