System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Makale Çağırısı

Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2023/2

Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Sayı Editörü: Doç. Dr. Sertan AKBABA

Yayın Kurulumuz dergimizin yaklaşan sayısında siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin milliyetçiliğin yükselişi ve milliyetçi fenomeni anlamaya sağladığı katkıları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Dergimizin 2023/2 sayısı için milliyetçiliğin hem teorik hem de ampirik bağlamda sorgulanması, farklı bölgesel analizlerden, gündelik siyasal hayata kadar geniş bir yelpazede nasıl ele alınışının ortaya koyulacağı orijinal ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergi Park aracılığıyla en geç 7 Temmuz 2023 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2023 Ağustos ayı içerisinde bilgilendirilecektir. Dergimizde ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınlar diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınmaktadır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.