System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2024/1 Makale Çağırısı

Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2024/1

Yeni Güvenlik Yaklaşımları ve Bölgesel Güvenlik Çalışmaları

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Andaç KARABULUT

Yayın Kurulumuz, “Yeni Güvenlik Yaklaşımları ve Bölgesel Güvenlik Çalışmaları” ana temalı 2024/1 sayısı için ulusal, küresel ve bölgesel güvenlik çalışmaları ile güvenlik alanında güncel tehdit ve tehlike algılarının boyutu kapsamında literatüre katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergi Park aracılığıyla en geç 30 Ocak 2024 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2024 Şubat ayı içerisinde bilgilendirilecektir. Dergimizde ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınlar diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınmaktadır.

 Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.