System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-25

Mustafa Kemal (ATATÜRK)’ün Maliye Politikalarına Etkisi (1920–1938)

Mustafa Kemal Atatürk’s Effect on Finance Policies (1920-1938)

Recep TEMEL

Özet Tam Metin
27-44

Mali Kurallar Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışır Mı? (2008 Finansal Krizi-Türkiye Örneği)

Does the Fiscal Rules Work in The Economic Crisis Period? (The Case of Financial Crisis of Turkey in 2008)

Hakan GÜNEŞ

Özet Tam Metin
45-65

Yeni Hükümet Sisteminde Şeker Politikalarının Sürdürülebilirliği: Yönetsel ve Siyasal Açıdan Bir Değerlendirme

Sustainability of Sugar Policies in the New Government System: An Assessment of the Management And Political Aspects

Recep FEDAİ, Hülya HERDEM, Gonca ERTUĞRUL

Özet Tam Metin
67-86

Katılımcı Yönetim Anlayışı ve İLKSAN

Participating Management Concept and İLKSAN

Saltuk Aziz GÖKALP

Özet Tam Metin
89-108

Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Presidency, Semi-Presidential and Parliamentary System

Mustafa YILDIZ

Özet Tam Metin
111-117

Kitap Kritiği: Popülizm Nedir? (Jan-Werner Müller)

Y. Pınar ÖZMEN

Özet Tam Metin
119-131

Kitap Kritiği: Isis: A History (2016) Işid Tarihi (2019) (Fawaz A. Gerges)

İskender KARAKAYA

Özet Tam Metin

SAYININ TAM METNİ

FULL ISSUE

Özet Tam Metin

KAPAK

Özet Tam Metin