System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-21

Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme

A Review on the Phenomenon of Urban poverty in Turkey

Ahsen SAÇLI

Özet Tam Metin
25-46

Küreselleşmenin Politik Mekâna Etkisi: Neo-Marksist Bakış Açısı Üzerinden Bir Değerlendirme

The Effect of Globalization on Political Space: An Evaluation from the Neo-Marxist Perspective

İrem Ece AKPINAR

Özet Tam Metin
47-71

Kyoto’dan Paris’e Avrupa Birliği İklim Politikaları ve Etkinliğinin İncelenmesi

Analysis of Climate Policies and Efficiencies of European Union from Kyoto to Paris

Hikmet KURAN

Özet Tam Metin
73-92

Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi

The Assessment of the Environmental Cleaning Tax in Turkey

Muhammed SAMANCI, Berkan KARAGÖZ

Özet Tam Metin
93-114

Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İklim Mültecisi Kavramı ve Türkiye Özelinde Yaratacağı Muhtemel Sorunlar

The Concept of Climate Refugees in the Framework of İnternational and national Legislation Provisions and Possible Problems Regarding of Turkey

Kıvanç DEMİRCİ

Özet Tam Metin
117-140

Osmanlı'da Bir Sultanzâde

An Ottoman Prince

Zümrüt BAHADIR

Özet Tam Metin
143-151

Kitap Kritiği: Cesur Yeni Dünya (Aldous Huxley)

Hülya KÜÇÜK

Özet Tam Metin
153-157

Kitap Kritiği: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler (Editörler: Yunus YOLDAŞ-Özlem BECERİK YOLDAŞ)

Sadık ERDAŞ

Özet Tam Metin

SAYININ TAM METNİ

FULL ISSUE

Özet Tam Metin

KAPAK

Özet Tam Metin