System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-16

Güney Sudan'da Enerji Güvenliği: Potansiyeller ve Zorluklar

Energy Security in South Sudan: Potentials and Challenges

Brahima BİLALİ

Özet Tam Metin
17-36

Brexıt Sonrası Avrupa Birliği Enerji ve İklim Politikaları

European Unıon Energy and Climate Policies After Brexit

Mehmet SOYTÜRK

Özet Tam Metin
37-54

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği

Renewable Energy Resources And Energy- Geopolitics of Turkey

Nurgül BEKAR

Özet Tam Metin
55-69

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Arttırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler: Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkeler Arasında Karşılaştırma

The Tax Incentives for Increasing Renewable Energy Investments: Comparison Between Turkey and Some Selected Countries

Muhammed SAMANCI

Özet Tam Metin
73-88

Alman Dış Politikasının Sivil Yüzü ve Kültür Politikaları

The Civil Face of German Foreign Politics And Cultural Politics

Merve Sevinç SAKAR - Murat KAYMAZ

Özet Tam Metin
89-115

Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler

From Presentatıon of Service to Legality: Academic Criticism of The Law No 6360

Emre EKİNCİ

Özet Tam Metin
119-130

Kitap İncelemesi: Raif Karadağ Petrol Fırtınası

Recep TEMEL

Özet Tam Metin
131-137

Kitap İncelemesi: Doğu ve Batıya Dair Bir Derkenar: Zeus’un İki Yüzü ve Maalouf’un “Uygarlıkların Batışı” Kitabı

Gökberk YÜCEL

Özet Tam Metin

SAYININ TAM METNİ

FULL ISSUE

Özet Tam Metin

KAPAK

Özet Tam Metin