System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-26

Ortadoğu’nun Çatışmacı Stratejik Kültürü Üzerine Bazı Tespitler

Some Determinations on the Conflictive Strategic Culture of the Middle East

Yusuf Çınar, Serdar Çukur

Özet Tam Metin
27-46

Yeni Yüzyılda ABD'nin Ortadoğu Politikası: Büyük Ortadoğu Projesi

The US's Middle East Policy in the New Century: The Greater Middle East Project

Ahmet Karagüzel

Özet Tam Metin
47-69

Devrimci Cihat Düşüncesi ve Radikal Hareketler: Mısır Örneği

Notion of Revolutionist Jihadism and Radical Acts: The Egyptian Case

Atasay Özdemir

Özet Tam Metin
71-90

Hasbara Anlayışı Çerçevesinden İsrail’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Public Diplomacy Activities of Israel Within the Framework of Hasbara Understanding

Aylin Gamze Ateş, Muharrem Ekşi

Özet Tam Metin
91-112

Savaşın Kökenleri ve Vekâleten Savaş Aktörleri Olarak Terör Örgütleri

Understanding War and Terror Organizations as Proxy War Actors

Muhammet Musa Budak

Özet Tam Metin
113-135

Kolombiya’da Çatışma ve Şiddet: FARC ile Barış Sürecindeki Kırılma Noktaları

Conflict and Violence in Colombia: The Breaking Points in the Peace Process with the FARC

Néstor David Medina, Yaşar Pınar Özmen

Özet Tam Metin
137-163

Serval ve Barkhane Operasyonlarından G5 Sahel Grubu’na: Fransa’nın Sahel Kuşağında Terörizmle Mücadele Politikaları

From Serval and Barkhane Operations to the G5 Sahel Group: France's Anti-Terrorism Policies in The Sahel Belt

Cem Savaş

Özet Tam Metin
165-182

Rusya ve Kafkas Emirliği Arasında Çeçen Milliyetçiliği

Chechen Nationalism Between Russia and the Caucasus Emirate

Keisuke Wakizaka

Özet Tam Metin
185-204

“Türk Modeli” ve “Türk Dünyası” Söylemlerinin Jeopolitiği: 1990’lar Türkiye’sine Bir Bakış

Geopolitics of “Turkish Model” and “Turkish World” Discourses: An Overwiev of Turkey in the 1990s

Melih Nadi Tutan

Özet Tam Metin
205-219

Pulwama Saldırısı Sonrası Hindistan Siyasetinde Dönüşüm

Transformation in Indian Politics after the Pulwama Attack

Hatice Çelik

Özet Tam Metin
223-237

Kitap İncelemesi: Cem Emrence - Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek

Merve Mesçioğlu Fedai

Özet Tam Metin
239-246

Kitap İncelemesi: Çin’in Orta Doğu’daki Varlığı: Tek Kuşak Tek Yol Girişiminin Sonuçları

Emre Demir

Özet Tam Metin
247-251

Kitap İncelemesi: Fatma Taşdemir - Terörizm ve Ülke Dışı Kuvvet Kullanma Hukuku

Adem Özer

Özet Tam Metin

SAYININ TAM METNİ

FULL ISSUE

Özet Tam Metin

KAPAK

Özet Tam Metin