System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-20

Libya’nın ‘Kalıcı Belirsizliği’: Birçok Yanlıştan Tek Doğru ve Açmazlardan Bir Sonuç Çıkartmak?

Libya’s ‘Enduring Ambiguity’: To Absract a Single Correct from Many Faults, And an Outcome from Impasse?

Murat Aslan

Özet Tam Metin
21-37

Kıbrıs Meselesinde Sarkaç Salınımı: Uluslararasılaşmadan Avrupalılaşmaya Giden Süreç

Pendulum Swings in the Cyprus Issue: Between Internationalisation to Europeanisation

Yunus Turhan

Özet Tam Metin
39-55

Uluslararası Deniz Hukuku ve Meis

International Law of the Sea and Megisti

Emete Gözügüzelli

Özet Tam Metin
57-81

Brexit Sonrası Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Birleşik Krallık İçin Fırsatlar ve Zorluklar

Eastern Mediterranean and Cyprus after Brexit: Risks and Opportunities for the United Kingdom

Erdi Şafak, Mustafa Çıraklı, Umut Koldaş

Özet Tam Metin
83-105

Bosna Hersek’in Deniz Yetki Alanlarını Gasp Eden Peljesac Köprüsü ve Bosna Hersek’in Deniz Koridoru

The Peljesac Bridge which Seizes Bosnia And Herzegovina's Maritime Jurisdiction Areas and the Sea Corridor of Bosnia and Herzegovina

Bekir Yüksel Hoş, Eren Çetin, Zeynep Ceyhan

Özet Tam Metin
109-133

Foucault Sosyolojisinde İktidarın Serüveni: Pastoral İktidar, Disiplinci İktidar, Biyo-İktidar.

The Adventure of the Power in Foucault Sociology: Pastoral Power, Disiplinary Power, Bio-Power

Murat Özdemir

Özet Tam Metin
135-155

Nursultan Nazarbayev'in Etkili Bir Siyasi Lider Olarak Bölgesel ve Küresel Güvenliği Sağlamadaki Rolü: 2015'te Rusya-Türkiye Krizinde Arabuluculuk Rolüne İlişkin Bir Vaka Çalışması

Nursultan Nazarbayev's Role on Providing Regional and Global Security as an Influential Political Leader: A Case Study of His Mediation Role in Russian-Turkish Crisis in 2015

Yerkebulan Sapiyev

Özet Tam Metin
157-181

Türkiye’de Gençlik ve Siyaset: Gelecek İçin Nasıl Bir Katılım?

Youth and Politics in Turkey: How to Participate for the Future?

Kaan Akman

Özet Tam Metin
185-204

Röportaj: Türkiye'nin Denizlerdeki Politikası Ne Olmalı?

Cihat Yaycı - Ranuna İklime Gün

Özet Tam Metin
207-213

Kitap İncelemesi: Sistem Kuramı

Book Review: System Theory

Demet Ceyhan

Özet Tam Metin

Tam Sayı Dosyası

Full Issue

Özet Tam Metin

Kapak

Özet Tam Metin