System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

17-35

Huntington’un Demokratikleşme Dalgaları Bağlamında Türk Demokratikleşmesine Bakış ve 15 Temmuz’un Önemi

Gürbüz ÖZDEMİR

Özet Tam Metin
Özet
Batı dünyasının tarihî süreçte ortaya çıkardığı birikim, demokrasinin bugünkü seviyeye gelmesinde etkili olmuştur. Bu etki, Batı dışı toplumlara da yansımış ve demokrasi, onlar için de bir ideale dönüşmüştür. Bu bağlamda bölgede demokratik bir ülke olan Türkiye önemli bir örnektir. Türkiye, sahip olduğu bu niteliğe, aynı Batı'daki gibi iki yüzyıldır verdiği mücadele sonucunda ulaşmıştır. Bu süreç, Samuel P. Hungtinton’un “demokratikleşme dalgaları” tanımlamasıyla örtüşmektedir. Zira demokratikleşme yönünde atılan her adım, her defasında bir karşı koyuşla karşılaşmış ve bir gerileme yaşanmıştır. Ancak Türkiye, tüm ters dalgalara rağmen demokrasi mücadelesini sürdürmüş ve AB’ye muhatap olabilecek bir seviyeye gelmiştir. Attığı her adımla demokratik kişiliği güçlenen insanı sayesinde güçlü bir demokrasi kültürüne de sahip olmuştur. Bu bağlamda 15 Temmuz gecesi yaşananlar, insanımızın bedel ödeme karşılığında da olsa ülkesini koruma adına ulaştığı demokratik bilincin bir göstergesi olmuştur. Bu çalışmada, Türk demokratikleşmesi, Huntington’un yaklaşımı bağlamında ele alınacak ve bu süreçte bir ileri dalgayı temsil eden 15 Temmuzun önemi ve Türk demokrasisi üzerindeki etkileri anlatılacaktır. Bu amaçla öncelikle demokrasi ve demokratikleşme kavramları açıklanacaktır. Sonrasında Huntington’un “demokratikleşme dalgaları” görüşü özetlenecektir. Bu çerçevede Türk demokratikleşmesine bakıldıktan sonra, bir ileri dalga olarak 15 Temmuzun önemi ortaya konulacaktır.
Abstract
Künye
ÖZDEMİR, G . (2018). Huntington’un Demokratikleşme Dalgaları Bağlamında Türk Demokratikleşmesine Bakış ve 15 Temmuz’un Önemi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (1) , 17-35.
Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Demokratikleşme, Huntington, Türk Demokratikleşmesi, 15 Temmuz
Keywords