System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

37-55

Türkiye'deki Kurumların Demokratikleşmesinde Avrupa Konseyi'nin Rolü

Zeki ÖZTÜRK

Özet Tam Metin
Özet
Avrupa Konseyi (AK), İkinci Dünya sonrası Avrupa’da barışın kalıcı olarak sağlanması ve demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalınarak demokratik güvenliğin inşa edilmesi amacıyla kurulmuş en köklü uluslararası bir organizasyondur. Avrupa Birliği (AB) ile sürekli karıştırılan ve 47 üyesi bulunan AK, organlarıyla ve bu organların işleyişine yardımcı olan kurulmuş mekanizmalarıyla üye ülkelerdeki her alandaki demokrasi uygulamalarına, 200’den fazla antlaşmayı temel almak suretiyle norm kazandırmakta, belli bir standart getirmektedir. 9 Ağustos 1949 tarihinde AK’ne üye olan Türkiye, AK çalışmalarına aktif katılım sağlamakta ve ülkede gerçekleştirilen hukuki reform ve kurumsal uygulamalarda AK’nin birikimlerinden yararlanmaktadır. AK belgeleri her zaman Türk toplumunun temel dinamiklerine uygun çözümler önermemektedir. Bu çalışmada AK’nin Türkiye’deki kurumların demokratikleşmesinde ne gibi rolü olduğu savından hareketle konu ele alınacaktır.
Abstract
Künye
ÖZTÜRK, Z . (2018). Türkiye'deki Kurumların Demokratikleşmesinde Avrupa Konseyi'nin Rolü. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (1) , 37-55.
Anahtar Kelimeler
Avrupa Konseyi, Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü,
Keywords