System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

57-70

Suriye İç Savaşı: Savaşın Yarattığı Mültecilik Akınının Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Yansımaları

Kutluhan BOZKURT

Özet Tam Metin
Özet
Arap Baharı sürecinde Suriye’de protestolar başladığında, birkaç aylık süre içinde bir rejim değişikliğini bekleyenler ciddi şekilde yanıldılar. Hemen yanı başımızda, 2011’den beri bölge coğrafyasını doğrudan etkileyen bir kriz ve savaş yaşanmaktadır. İç savaşın ciddi ekonomik, siyasal ve askeri sonuç ve etkilerinin olduğu bir gerçekliktir. İç savaşın hukuksal açıdan ortaya çıkardığı en büyük etki ve neticeyi mültecilik akınında görmek mümkündür. Mültecilik olgusunda ulusal hukuklar, uluslararası hukuk ve de AB hukuku perspektiflerini dikkate almak gereklidir. Savaşın bir diğer neticesi ise 7 yıldır bu bölgenin artık dünyaya terör ihraç eder bir konuma gelmesidir ki pek çok ülke bundan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Yakın bir zaman içinde bu savaşın sona erme ihtimali bulunmamaktadır. Bu da yaşanan trajedilerin artarak devam edeceğinin göstergesi olmaktadır.
Abstract
Künye
BOZKURT, K . (2018). Suriye İç Savaşı: Savaşın Yarattığı Mültecilik Akınının Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Yansımaları. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (1) , 57-70
Anahtar Kelimeler
Arap Baharı, Suriye’deki İç Savaş, Geçici Koruma, Mültecilik ve Hukuksal Durum, Geri Kabul Anlaşması
Keywords