System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

71-98

Dünden Bugüne Bodrum’da Siyasal Hayat: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Bodrum’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi

Ali ARSLAN, Gülten ARSLAN, Halil ÇAKIR

Özet Tam Metin
Özet
Muğla, sosyo ekonomik ve kültürel açıdan Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. Muğla iline yaklaşık 111 km mesafede yer alan Bodrum ilçesinde, 2015 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre, 2014 yılı itibariyle toplam 152.440 kişi yaşamaktadır. Turizm sektöründe, Türkiye’nin en önemli dünya markası konumundaki Bodrum, Muğla’nın 13 ilçesinden en büyüğüdür. Turizm sezonunda ilçe nüfusu katlanarak artar. Bodrum, Muğla İlinin en batı ucunda, Bodrum Yarımadası üzerinde yer alır. Kuzey, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrelenmiş durumdaki ilçe, doğu yönünde Milas ilçesi ile komşudur. Bodrum, Muğla’nın diğer ilçeleri gibi, çok büyük bir tarihi, doğal ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırır. Bu araştırmada, yalnızca Ege Bölgesi ve Muğla açısından değil, Türkiye açısından çok büyük önem arz eden bir yerleşim birimi durumundaki Bodrum ilçemizin siyasi yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde yaşanan değişimin, sosyolojik olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak yerel seçim sonuçları seçilmiştir. Zaman kesiti olarak ise 1980’den günümüze, 30 yılı aşkın bir zaman dilimi seçilmiştir. Çalışmada TÜİK ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri setleri, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Muğla’da siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün toplumsal yelpazeye dağılımı ve 1980’li yıllardan günümüze değişim düzenlilikleri araştırılmıştır. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Muğla ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışılmıştır.
Abstract
Künye
ARSLAN, A , ARSLAN, G , ÇAKIR, H . (2018). Dünden Bugüne Bodrum’da Siyasal Hayat: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Bodrum’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (1) , 71-98.
Anahtar Kelimeler
Bodrum, Bodrum’un Siyasi Yapısı, Siyasi Yapı, Muğla, Yerel Seçimler
Keywords