System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

135-150

Toki’nin Kent Mekânının Kullanımına İlişkin Kamusal Yetkilerinin Yerel Demokrasi Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi

Hazal Ilgın BAHÇECİ

Özet Tam Metin
Özet
1980’li yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomi politikalarındaki dönüşüm sürecine denk gelen 1984 yılında, konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve toplu konut üretimini arttırmaya yönelik bir genel amaç çerçevesinde kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2003 yılına kadar bu misyonu yerine getirmekte önemli adımlar atmış; ancak bu yapı, 2003 yılından itibaren özellikle kentsel planlama konusunda TOKİ’ye verilen yetkilerin ciddi şekilde arttırılmasıyla bozulmaya başlamıştır. 2008 yılına kadar büyük ölçüde yerel yönetimlerin uhdesinde gerçekleştirilen kentsel mekanın kullanımına yönelik uygulamaların giderek artan bir şekilde merkezi yönetim eliyle TOKİ’nin yetki alanına sokulması ve son durumda neredeyse tüm yetkinin TOKİ’de bulunması, hem yerel demokrasinin gelişimi açısından önemli sorunların ortaya çıkmasına hem de kentsel gelişmenin sorunlu bir süreç haline gelmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, TOKİ’nin kent mekânının kullanımına ilişkin yetkilerinin, “demokratik değerlerin yerel yönetimler için geçerli kılınması” esasında şekillenen bir kavram olan yerel demokrasi kavramı çerçevesinde incelenmesidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat ve TOKİ’nin kurumsal tarihi, konuya ilişkin esaslar çerçevesinde ele alınacaktır.
Abstract
Künye
BAHÇECİ, H . (2018). Toki’nin Kent Mekânının Kullanımına İlişkin Kamusal Yetkilerinin Yerel Demokrasi Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (1) , 135-150
Anahtar Kelimeler
TOKİ, Yerel demokrasi, Kentsel planlama, Yerel yönetimler
Keywords