System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

2018/1 Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar - Political Life and Institutions in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Osman Gökhan HATİPOĞLU - Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

191-196

Kitap İncelemeleri: Bürokratik Yönetim Geleneği (Metin HEPER)

Osman Gökhan HATİPOĞLU

Özet Tam Metin
Özet
Orta öğrenimini İngiltere ve Türkiye’de tamamlayan Metin Heper, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Heper, 1968 ve 1971 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Syracuse Üniversitesi’nden master ve doktora dereceleri almış, 1975 yılında doçent ve 1985 yılında profesör olmuştur. Türkiye’de akademik hayatını ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Akademik hayatına Bilkent Üniversitesi’nde devam eden yazar, Bilkent Üniversitesi’nde Türkiye’nin Siyasal Hayatı ve Tarihi Merkezi’nin ve Siyaset Bilimi Bölümü’nün başkanı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin dekanlığı görevlerini sürdürmektedir. Heper Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesidir.1 Bürokratik Yönetim Geleneği Heper’in 1970 yılında Syracusa Üniversitesi’nde kabul edilmiş doktora tezinin geliştirilmiş şeklidir. Kitap 1974 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi yayını olarak (Yayın No:23) basılmıştır.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords