System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-25

Mustafa Kemal (ATATÜRK)’ün Maliye Politikalarına Etkisi (1920–1938)

Mustafa Kemal Atatürk’s Effect on Finance Policies (1920-1938)

Recep TEMEL

Özet Tam Metin
Özet
Mustafa Kemal (ATATÜRK)’ün Milli Mücadele’nin baş askeri mimarı olduğu kadar, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de baş mimarı olduğu bir gerçektir. Bu gerçekliğin 1920–1938 dönemi itibariyle mali politikalar ve özellikle bütçe ve vergi politikaları üzerindeki etkisi incelemeye değerdir. Bu sebeple dönemin bütçe ve vergi politikaları üzerinde Mustafa Kemal (ATATÜRK)’ün düşüncelerinin neden ve nasıl etki ettiği ve ne gibi sonuçlar doğurduğu, araştırmanın ana konusunu oluşturacaktır. Araştırmada, dönemin TBMM zabıtları ve dönemde görev yapmış hükümetlerin Hükümet Programları rehberlik yapmıştır.
Abstract
Mustafa Kemal (ATATÜRK)'s National Struggle as head of the newly formed Republic of Turkey military architect of the State is also Chief Architect is a fact. This reality at the period 1920-1938, and especially the financial policies, the impact on the budget and tax policies are worth examining. For this reason, the budget and tax policies of the period, Mustafa Kemal (ATATÜRK)'s thoughts on why and how it affects the results of the research, such as domain and what is the main topic. During his period in PARLIAMENT he served in research and guidance programs of Governments.
Künye
TEMEL, R . (2018). Mustafa Kemal (ATATÜRK)’ün Maliye Politikalarına Etkisi (1920–1938). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (2) , 1-25.
Anahtar Kelimeler
Mustafa Kemal Atatürk, Maliye, Bütçe Politikaları, Vergi Politikaları
Keywords
Mustafa Kemal Atatürk, Finance, The Budget Policy, Tax Policy.