System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

27-44

Mali Kurallar Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışır Mı? (2008 Finansal Krizi-Türkiye Örneği)

Does the Fiscal Rules Work in The Economic Crisis Period? (The Case of Financial Crisis of Turkey in 2008)

Hakan GÜNEŞ

Özet Tam Metin
Özet
Mali kurallar, vergi, harcama, bütçe açığı ve borç stoku çeşitli mali araçlar üzerine konulan daimî sınırlamalar ve düzenlemelerdir. Mali kuralların temel amacı, mali disiplini sağlayarak mali performansı iyileştirmek, makroekonomik istikrarı ve ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektir. Ancak 2008 Finansal Krizi sonrası mali kural uygulayan ülkelerde bütçe açıkları ile kamu borçlarında önemli artışlar gözlenmiş ve mali performans bozulmuştur. Benzer durum Türkiye’de yaşanmış 2008 finansal krizin reel sektör üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla alınan mali önlemler bütçe açıkları ve kamu borçlarının seyrini olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de henüz mali araçlara ilişkin sayısal hedefleri içeren açık mali kural uygulaması olmamakla birlikte, Türkiye’deki uygulamaları örtük mali kurallar şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu çalışmada Türkiye’de mali kural niteliği taşıyan düzenlemelerin mali performans göstergeleri üzerine yansımaları 2008 Finansal Krizi çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Abstract
Fiscal rules, tax, expenditure, budget deficit and debt stock are permanent limitations and regulations on various fiscal instruments. The main objective of the fiscal rules is to improve fiscal performance by ensuring fiscal discipline, to positively affect macroeconomic stability and economic growth. However, significant increases were observed in budget deficits and public debts in the countries implementing the fiscal rule after the Financial Crisis of 2008 and fiscal performance deteriorated. Similar cases of fiscal measures taken to mitigate the effects of the 2008 financial crisis on the real sector in Turkey has experienced a negative impact on the course of the budget deficit and public debt. Although not yet clear fiscal rule contains numerical targets for financial instruments in Turkey to identify possible applications in Turkey in the form of implicit fiscal rules. In this study, fiscal performance indicators reflection on the nature of the arrangements with fiscal rules in Turkey is evaluated under Financial Crisis of 2008.
Künye
GÜNEŞ, H . (2018). Mali Kurallar Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışır Mı? (2008 Finansal Krizi-Türkiye Örneği). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (2) , 27-44.
Anahtar Kelimeler
Mali Kurallar, 2008 Finansal Krizi, Bütçe Açığı, Kamu Borçları.
Keywords
Fiscal Rules, Financial Crisis of 2008, Budget Deficit, Public Dept.