System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

111-117

Kitap Kritiği: Popülizm Nedir? (Jan-Werner Müller)

Y. Pınar ÖZMEN

Özet Tam Metin
Özet
Jan-Werner Müller, 1970 yılında Almanya’nın Bad Honnef kentinde doğdu. Eğitimini Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. 1996-2005 yılları arasında Oxford Üniversitesi’ne bağlı araştırma enstitülerinin bir üyesiydi. 2005 yılından itibaren Princeton Üniversitesi Siyaset Bölümünde öğretim üyesidir1. “Popülizm Nedir?” kitabının temelini, 2013 yılında Viyana’da davetlisi olarak katıldığı Beşerî Bilimler Enstitüsü (IWM) semineri oluşturmuştur. Yazar, aynı yıl öğretim üyesi olduğu Princeton Üniversitesi’nde popülizm üzerine bir atölye çalışması düzenlemiştir. Bu konunun, 21. yüzyılın başında Avrupa, Birleşik Devletler ve Latin Amerika’da daha fazla sayıda insanı endişelendirdiğini ifade eden Müller, kitabını yazarken çeşitli kişilerle yaptığı görüş alışverişlerinden de yararlanmıştır. 2016 yılı Nisan ayında Almanca olarak Suhrkamp tarafından yayınlanan kitap, 2017 yılında önce İngilizceye çevrilmiş (Penguin Press tarafından yayınlanmıştır) ve daha sonra yirmi dile daha çevrilme sürecine girmiştir.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords