System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

119-131

Kitap Kritiği: Isis: A History (2016) Işid Tarihi (2019) (Fawaz A. Gerges)

İskender KARAKAYA

Özet Tam Metin
Özet
Fawaz A. Gerges, 1958 yılında Beyrut/Lübnan’da dünyaya gelmiş Ortodoks/Hristiyan bir aileye mensup ABD vatandaşıdır. Lübnan İç Savaşı sırasında ailesi ile önce Suriye’ye oradan da ABD’ye göç etmiştir. Yüksek Lisansını, London School of Economics and Political Science’ta (LSE), doktorasını Oxford’da yapan yazar, Oxford, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde ders vermiş olup, Princenton Üniversitesinde iki yıl araştırmacı olarak bulunmuştur. Son 10 yılın yaklaşık yarısını saha araştırmalarında geçiren ve Ortadoğu ülkelerinde Müslüman Kardeşler, radikal selefi örgütler ve El-Kaide konularında araştırmalar yapan Gerges, içerisinde CNN, ABC, CBS, BBC ve Al-Jazeera’nin de olduğu birçok yazılı ve görsel basın kuruluşuna demeçler vermiş, televizyon programlarına katılmış Ortadoğu çalışmaları konusunda önde gelen yazarlardan ve akademisyenlerden birisidir. Fawaz A. Gerges, Ortadoğu, terörizm ve radikal selefilik üzerine birçok kitap yayınlamıştır. Bunlar arasında en önemlileri; 1999 yılında çıkan ve Türkçeye de çevrilen, America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests? (Amerika ve Siyasal İslam: Kültürler Çatışması veya Çıkarlar Çatışması mı?) kitabının yanında, 2005 yılında The Far Enemy: Why Jihad Went Global Jihad (Uzaktaki Düşman: Cihat Neden Küreselleşiyor), 2011’de The Rise and Fall of Al-Qaeda (El-Kaide’nin Yükselişi ve Çöküşü); 2012’de Obama and the Middle East: The End of America’s Moment (Obama ve Orta Doğu: Amerika anının sonu mu?); 2014’te The New Middle East: Protest and Revolution in the Arab World ( Yeni Orta Doğu: Arap Dünyasında Protesto ve Devrim), 2015’te yayınlanan Contentionus Politics in the Middle East: Popular Resistance and Marginalized Activism (Ortadoğu’da İhtliaflı Siyaset: Popüler Direniş ve Marjinalleştirilmiş Aktivizm) kitapları olmuştur. ISIS: A History (IŞİD Tarihi) isimli kitap 2016 yılında, Princenton Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Radikal selefi terör örgütleri üzerine yaptığı çalışmaları, Arap Baharı süreci ile daha da belirginleşen IŞİD üzerinde somutlaştıran yazar, eserinde IŞİD’in ideolojisi, tarihi, yapısı ile ilgili bilgiler vermekte ve bunu yaparken bugüne kadar yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitapları da eserde kullanmaktadır. Kitap, 2019 yılında Doruk Yayınları tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords