System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

47-71

Kyoto’dan Paris’e Avrupa Birliği İklim Politikaları ve Etkinliğinin İncelenmesi

Analysis of Climate Policies and Efficiencies of European Union from Kyoto to Paris

Hikmet KURAN

Özet Tam Metin
Özet
Bu çalışma, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre sorunlarına ilişkin yönetsel süreçte özgün bir etkinliğe sahip olan Avrupa Birliği’nin (AB), uluslararası çevre rejimindeki en kapsamlı politika metni olarak değerlendirilebilecek Kyoto Protokolü’nün uygulama safhası üzerinden -Paris İklim Anlaşması’nı da içerecek şekilde- bir analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel savı, küresel ölçekte en etkili figür olmasına karşın AB’nin kalkınma-çevre etkileşimindeki konumunun ekonomik çıkarlar lehine olduğuna ilişkindir. Çalışmada bu doğrultuda, öncelikle AB’nin çevre koruma konusuna ilişkin kurumsal bakış açısının tarihsel gelişimine vurgu yapılırken sonrasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamındaki taahhütleri ve bu süreçteki karbon salımı azaltma pratiği ayrıntılı olarak ele alınarak günümüzde yürürlükte olan Paris İklim Anlaşması’nın potansiyel etkinliği sorgulanmaktadır.
Abstract
This study aims to analyse through the implementation phase of the Kyoto Protocol considered as the most comprehensive policy text in the international environmental regime prepared by the European Union (EU), which has a unique effectiveness in combating climate change and in the administrative process related to environmental problems. The study also includes the Paris Climate Agreement. In this context, the main argument of the study is that despite being the most influential figure on a global scale, the EU's position in the development-environment interaction is in favor of economic interests. In this study, first of all, it emphasizes the historical development of the EU's institutional perspective on environmental protection and then discusses the commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol and the carbon emission reduction practice in this process. From this point, it is also aimed to question the potential efficiency of Paris Climate Agreement.
Künye
KURAN, H . (2019). Kyoto’dan Paris’e Avrupa Birliği İklim Politikaları ve Etkinliğinin İncelenmesi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (2) , 47-71.
Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, İklim Değişikliği, Karbon Salımı, Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması
Keywords
European Union, Climate Change, Carbon Emission, Kyoto Protocol, Paris Climate Agreement.