System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

117-140

Osmanlı'da Bir Sultanzâde

An Ottoman Prince

Zümrüt BAHADIR

Özet Tam Metin
Özet
İstibdat yönetimi beraberinde güçlü bir muhalefeti de doğurmuştu. Bu muhalifler Paris’te Prens Sabahattin’in çağrısıyla örgütlenecekler fakat Prens’in radikal düşüncelerine destek vermeyeceklerdir. Anne tarafından hanedan soyundan olan Prens Sabahattin, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi buhranlı döneminde öne çıkan bir isim olacaktır. Osmanlı’nın sosyal yapısını tanımlayan Prens bir sosyolog, adem-i merkeziyet ve teşebbüs-i şahsi kavramlarına verdiği önemle ise ilk liberal aydın olarak tarihe geçecektir. Prens Sabahattin’in düşüncesinin bir bütünü olan “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurtuluşu için öne sürdüğü düşünceleri anlamak için önemli bir yapıttır. Prens’in sosyal yapıya verdiği önem, burjuva sınıfı oluşturma arzusu, İmparatorluğa yönelik ıslahat fikirleri radikal bir aydınlanmacı olduğunu göstermektedir. Prens Sabahattin’in düşünceleri döneminde yeterince önemsenmese de bugün Avrupa’da yerelleşme ve bölgeselleşme kavramları çerçevesinde en çok tartışılan konulardandır. Bu çalışmada Prens’in dönemin aydınlarından farklı olan yönetim anlayışı incelenmeye çalışılacaktır
Abstract
The autocratic rule of Abdulhamid II paved the way for a strong opposition. These opponents organized in Paris upon the call of Prince Sabahattin; however, they would not support his radical ideas. Belonging to the Ottoman dynasty through maternal line, Prince Sabahattin was a prominent figure at a time of political crisis in the Ottoman Empire. Prince Sabahattin went down in history as a sociologist by defining the social structure of the Ottomans and as the first liberal intellectual due to the importance he ascribed to the concepts of decentralization and private initiative. His book “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir” representing Prince Sabahattin’s entire thinking is an important work to understand the ideas he put forward for saving the Ottoman Empire. His emphasize on social structure, aspiration to create a bourgeoisie as well as reform ideas for the empire indicate that he was a radical enlightened figure. Although his ideas were not given sufficient importance in his time, they are among the most discussed issues in the context of localization and regionalization in Europe today. This study attempts to provide an insight into Prince Sabahattin’s approach to governing and administration as distinct from the intellectuals of the period.
Künye
Anahtar Kelimeler
Prens Sabahattin, Adem-i Merkeziyet, Teşebbüs-i Şahsi, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
Keywords
Prince Sabahattin, Decentralization, Private Initiative, How Can Turkey be Recovered?