System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

143-151

Kitap Kritiği: Cesur Yeni Dünya (Aldous Huxley)

Hülya KÜÇÜK

Özet Tam Metin
Özet
Çalışmanın amacı, çıktığı 1932 yılından bugüne halen tartışılan antiütopya olan Cesur Yeni Dünya Kitabını incelemek ve tanıtmaktır. 1984 yılında İngiltere’de doğan Huxley, yirmili yaşlarının başında şiir ve öykü yazmaya başlamış ve bununla birlikte edebiyat dünyasıyla da ilgilenmiştir. Huxley, birçok ünlü bilim adamı ve sanatçı yetiştirmiş olan Huxley ailesinden geliyordu. Darwin’in ateşli savunucularından ünlü biyolog Thomas Henry Huxley’in torunu, yine ünlü biyolog Sir Julian Huxley’in kardeşiydi. Annesi şair ve denemeci Matthew Arnold’ın yeğeniydi. Babası Leonard Huxley ise Cornhill dergisinin sahibi ve yöneticisiydi. Bilim ve edebiyatı birleştiren bu entelektüel miras Huxley’in dünyaya bakışının temelini oluşturdu. 1908-1914 yılları arasında yaşadığı üç sarsıcı olay; annesinin ölümüyle ailesinin dağılması, kardeşinin intiharı ve Eton College’de öğrenimi sırasında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kör olması, Huxley’in iç dünyasını keşfetmesine olanak verdi. Bu olaylar Huxley’in tüm gençliğini etkiledi ve hayatında silinmez izler bıraktı. Yazar yaşamının sonuna kadar göz hastalığı ile savaşmak zorunda kaldı. Huxley’in kısa öyküler yazarak oluşturduğu “Limbodan”dan (1920) sonra kendisini üne kavuşturan “Crome Yellow/Krom Sarısı” (1921) adlı ilk romanı yayımlandı. 1925’te yayımlanan “Those Barren Leaves/ Şu Kısır Yapraklar” isimli romanını, W.B Yeats İngiliz romanına felsefenin dönüşü olarak değerlendirdi. Huxley’in ilk “fikir romanı” sayılan “Point Counter Point / Ses Sese Karşı” (1928) romanı ününü daha da pekişirdi. Ama asıl ününü “Brave New World/ Cesur Yeni Dünya” (1932) adlı gelecekçi yerli romanı sağladı. Yazarın birçok romanında, İkinci Dünya Savaşı öncesinde tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkmakta olduğunu hissettiği toplumun karmaşasına gösterdiği düşünsel tepkiler kolaylıkla hissedilmektedir. Yazar 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ölmüştür.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords