System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

153-157

Kitap Kritiği: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler (Editörler: Yunus YOLDAŞ-Özlem BECERİK YOLDAŞ)

Sadık ERDAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Yunus Yoldaş ve Özlem Becerik Yoldaş tarafından yayına hazırlanan kitapta, genç ve deneyimli araştırmacıların, son iki yüzyılda ortaya çıkan krizlerin nedenleri ve sonuçları, toplumsal, siyasal ve uluslararası sisteme etkileri ve ayrıca yeni ortaya çıkabilecek krizler hakkındaki öngörülerini kapsayan analizleri yer almaktadır. Bu kitap, kriz araştırmaları yaklaşımının bir örneği olarak, konuya ilgi duyan bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin dönüşen uluslararası sistemi krizler üzerinden değerlendirmesi ve ülkemizin uluslararası sistemdeki yerini daha iyi anlaması konusunda önemli katkı sağlayan bir çalışma olmuştur. Kitap on yedi bölümden oluşmakta ve her bölümde farklı coğrafyalarda meydana gelmiş ve küresel ölçekte etkileri hissedilmiş krizlerin ulusal ve uluslararası siyasete tesirleri incelenmiştir.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords