System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-16

Güney Sudan'da Enerji Güvenliği: Potansiyeller ve Zorluklar

Energy Security in South Sudan: Potentials and Challenges

Brahima BİLALİ

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede, Güney Sudan'daki enerji güvenliği dinamikleri ele alınmaktadır. Güney Sudan'ın sahip olduğu çeşitli enerji potansiyellerine ışık tutmayı ve daha sonra ülkenin enerji güvenliğini bozan zorluklara sebep olan koşulları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Genç bir ülke olmasına rağmen, Güney Sudan yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar muazzam bir ölçekte ve çeşitlilikte enerji potansiyeline sahiptir. Sadece büyük miktarda petrol kaynağı barındırmakla kalmayan Güney Sudan, aynı zamanda güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerjilerde de önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak enerji kaynaklarındaki bu büyük avantaja rağmen, Güney Sudan devletinin enerji güvenliğini zayıflatan birçok engel ve zorlukla karşı karşıya olduğu gözlenmektedir. Bu zorluklar arasında enerji altyapısı eksikliği, devamlı bir iç istikrarsızlık, enerji kaynaklarının zayıf yönetimi ve dış ortaklarına ağır bağımlılık bulunmaktadır. Bu çalışmada enerji güvenliği konusu dikkate alınarak Güney Sudan'ın enerji kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilecektir.
Abstract
The article deals with the energy security dynamics in South Sudan. It aims to shed a light to the different energy potentials that South Sudan possesses and to subsequently analyze the conditions that constitute the challenges disrupting the country’s energy security. Despite being a young nation, South Sudan has an enormous and diverse energy potential, ranging from nonrenewable energy sources to renewable energy sources. It holds not only a huge amount of oil resources but also has considerable potential in solar energy, wind energy, hydropower, geothermal energy. But despite this enormous advantage in energy resources, the South Sudanese state faces numerous obstacles undermining its energy security. Among these challenges figure the lack of energy infrastructures, the continual internal instability, the mismanagement of the energy resources and the high dependence on its external partners. In this study, it is aimed to evaluate the current status of South Sudan's energy resources by considering the energy security issue.
Künye
BİLALİ, B . (2020). Energy Security in South Sudan: Potentials and Challenges. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 1-16.
Anahtar Kelimeler
Enerji Güvenliği, Güney Sudan, Enerji Potansiyeli, Enerji Sorunları, Enerji Sürdürülebilirliği
Keywords
Energy Security, South Sudan, Energy Potentials, Energy Challenges, Energy Sustainability