System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

17-36

Brexıt Sonrası Avrupa Birliği Enerji ve İklim Politikaları

European Unıon Energy and Climate Policies After Brexit

Mehmet SOYTÜRK

Özet Tam Metin
Özet
Avrupa Birliği’nde (AB) enerji politikalarının temeli Avrupa Atom Enerjisi Ajansı’nın (AAET) kurulması ile resmen atılmıştır. Ajansın kurulması ile birlikte Birliğe üye ülkeler arasında nükleer enerji alanında bilgi alış verişi, tecrübe paylaşımı ve ortak hareket etme imkânı doğmuştur. AAET’nin kuruluşundan bu yana geçen süre içinde hem ülkelerin hem de AB’nin enerji politikalarındaki yaklaşımında değişiklikler olmuştur. Zamanında Birliğe üye ülkelerin çoğu tarafından ilgi gören nükleer enerji, artık hem AB kurumları hem de bazı üye ülkeler tarafından çevre dostu olmaması gerekçesiyle rağbet görmemektedir. Birliğe sonradan üye olan ve üye olmasından bu yana enerji politikaları ve iklimin korunması alanında belirleyici bir rol üstlenmiş olan Büyük Britanya, daha önce hiçbir üye devletin yapmadığını yaparak, bir halk oylaması (Brexit) ile AB’den ayrılmıştır. Büyük Britanya’nın AB’den ayrılması Birliği hem siyasi hem de ekonomik olarak zayıflatmış, enerji ve iklim politikaları alanında ise büyük değişikliklerin olacağı sinyalini vermiştir. Brexit ile AB’den ayrılan Büyük Britanya enerji ve iklim politikalarında istediği gibi hareket etme özgürlüğüne sahip olmuştur. Aynı durum tabii ki AB içinde geçerlidir. Fakat Büyük Britanya artık AB’nin güvencesine sahip değildir. AB ise enerji ve iklim politikaları alanında son derece aktif olan bir üyesinden mahrum kalmıştır.
Abstract
The basis of energy policies in the European Union (EU) has been officially laid with the establishment of the European Atomic Energy Community (EAEC). With the establishment of the Community, opportunities such as exchange of information, share of experience, and joint action have emerged in the field of nuclear energy among the member states of the Union. Since the establishment of EAEC, the approach of both countries and the EU to energy policies has changed. Nuclear energy, which was attracted by most of the member countries at one time, is no longer in demand because it is not environmentally friendly by both EU institutions and some member states. Great Britain, which became a member of the Union later and has played a decisive role in the field of energy policies and climate protection since its membership, has left EU with a referendum (Brexit), by doing what no member state has done before. The separation of Great Britain from the EU has not only weakened the Union from the economic and political perspective, but also signalled that there will be major changes in the field of energy and climate policies. Great Britain, who left the EU with Brexit, had the opportunity to act as desired in the field of energy and climate policies. Of course, the same is valid for the EU. However, Great Britain no longer has the guarantee of the EU. On the other hand, the EU is deprived of a member who is very active in the field of energy and climate policies.
Künye
SOYTÜRK, M . (2020). Brexit Sonrası Avrupa Birliği Enerji ve İklim Politikaları. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 17-36.
Anahtar Kelimeler
Brexit, Avrupa Birliği Enerji ve İklim Politikaları, Avrupa Birliği, Enerji ve İklim Politikaları.
Keywords
Brexit, European Union Energy and Climate Policies, European Union, Energie and Climate Policies