System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

119-130

Kitap İncelemesi: Raif Karadağ Petrol Fırtınası

Recep TEMEL

Özet Tam Metin
Özet
Raif Karadağ, 23 Nisan 1920 tarihinde Yunanistan’ın Yanya şehrinde doğdu. Babası Yanya eşrafından bankacı Süleyman Bey, annesi Selime Hanımdır. Süleyman Bey, Lozan Antlaşması hükümleri gereğince Yunanistan ile yapılan mübadele sonrasında İstanbul/Pendik’e yerleştiğinde Raif Karadağ henüz 4 yaşındadır. Tahsiline ilişkin olarak Pendik İlkokulu ve Kadıköy Ortaokulu’nu bitirdiği bilgilerine ulaşılabilmektedir. Okumaya yoğun ilgisi olduğu bilgisinin yanı sıra Rumca, Osmanlı Türkçesi ve İngilizceyi de bilmesi Raif Karadağ’ın kendisini yetiştirmiş olduğunun delilidir. Bilhassa Osmanlı Türkçesi ve İngilizce bilgisi sayesinde ilgili arşivlerde yapmış olduğu çalışmalar sayesinde ulaştığı bilgiler eserlerini kıymetli hale getirmiştir. Araştırmacı bir yapıya sahip olan Karadağ, meslek olarak gazetecidir. Gazetecilik mesleğine 1952 yılında Yeni Büyük Doğu Gazetesinde başlamıştır. Sonrasında Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazetelerinde çalışmıştır. Meslek hayatı boyunca özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Sanayi Devrimi sonrası gelişen enerji ihtiyacının odak noktası olan petrolün bulunduğu bölgelerdeki hâkimiyet mücadelelerini konu edinen araştırmaları kitaplaştırılmıştır. Petrol Fırtınası isimli eserinin yanı sıra Binbir Gece Masalları, Şark Meselesi, Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar, Musul Raporu, Uyvar Önünde Türk Gibi, 10 Temmuz İnkılabı ve Netayici, Türk Hariciyesinin Çetin Sınavı Kıbrıs, İsrail Ortadoğu ve Amerika, Deryaları Dize Getirenler, Sengotar’da Osmanlı Ordusu isimli eserleri mevcuttur. Raif Karadağ’ın araştırdığı konuların özelliği kadar vefatının üzerindeki gizem de dikkat çekicidir. Yazar, Musul ve Türkiye’deki petrol potansiyeli konularında araştırma yapmak üzere dönemin yetkililerince görevlendirilmiştir. Uzun süren uğraşlar sonucunda elde ettiği bilgileri dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’na sunmak üzere davet edildiği Ankara’da, Başbakanla yapacağı görüşme öncesinde, 22 Aralık 1973 tarihinde kaldığı otelin odasında ölü bulunmuştur. Eser, sistematik itibariyle bilimsel bir disiplin içerisinde yazılmamıştır. Konular bölüm bazında ele alınmamış, kronolojik bir seyir izlenmiştir. Buna bağlı olarak eserde bir giriş bölümü olmadığı gibi bir sonuç bölümü de yoktur. Her ne kadar eserde ortaya konan tespitlerin zaman içerisinde yerinde tespitler oldukları gelişmelerle ispat edilmiş olsa bile yazar, tespitlerini ortaya koyarken faydalandığı kaynakları belirtmemiştir.
Abstract
Künye
TEMEL, R . (2020). Raif Karadağ Petrol Fırtınası (Kitap İncelemesi). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 119-130.
Anahtar Kelimeler
Keywords