System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

131-137

Kitap İncelemesi: Doğu ve Batıya Dair Bir Derkenar: Zeus’un İki Yüzü ve Maalouf’un “Uygarlıkların Batışı” Kitabı

Gökberk YÜCEL

Özet Tam Metin
Özet
Doğu’nun tarihi, siyasi ve sosyolojik yönlerini Doğu’nun kendi projeksiyonuyla yansıtmaya çalışan Amin Maalouf, 25 Şubat 1949 tarihinde Lübnan’da doğmuştur. Eğitim sürecini iktisat ve sosyoloji alanında tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğine başlayan Maalouf, 1976’dan beri Paris’te yaşamaktadır. Lübnan doğumlu olan Maalouf, çocukluğunu ve erken gençlik dönemini Orta Doğu ve Mısır bölgelerinde yaşanan hadiselere şahid olarak geçirmiştir. Maalouf, “Uygarlıkların Batışı” adlı eserinde kendi biyografik hikâyesi üzerinden Doğu toplumlarının hassaten Doğu’nun Akdeniz’e bakan bölgesinin fail/fiil ilişkisini tarihi/kültürel bir zeminde incelemeye çalışmıştır. Bu noktada doğu toplumlarının fail/fiil ilişkisini, “Uygarlıkların Batışı” adlı eserinde daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Maalouf bu ilişkinin kurgusunu bireysel yaşanmışlığıyla beraber ailesinden aktardığı dolaylı hafızayla kurmuştur. Bilvesile Maalouf, Arap/Müslüman toplumlarının hafızası üzerinden tahayyül ettiği medeniyeti tanımlarken; öteki olarak Batılı/Avrupa medeniyetini koymuştur. Yalnız, Maalouf’un “öteki” telakkisi ontolojik düşmanlıktan ziyade birbirini besleyen iki farklı medeniyet ayrımı üzerinden oluşmuştur. Bu bağlamda kitabın birinci bölümü, buna dikkat çekmektedir. Arap/Müslüman toplumları ile Batılı toplumları bütün yönleriyle değerlendirmeye tabi kılmıştır. Kitabın ikinci bölümünde ise, 1950’li yıllardan itibaren Orta Doğu’da ağırlığını hissettiren ideolojik hareketleri, Arap/Müslüman toplumların yapısal sorunlarına etkileriyle birlikte ele almıştır. Üçüncü bölümde Mısır merkezli Arap dünyasında değişimi ve Arap-İsrail savaşlarıyla Arap toplumlarının yaşadığı travmayı anlatmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise, insanlığın akıbetinin nasıl bir istikamette seyrettiği üzerine tahlil yapılmıştır.
Abstract
Künye
YÜCEL, G . (2020). Doğu ve Batıya Dair Bir Derkenar: Zeus’un İki Yüzü ve Maalouf’un “Uygarlıkların Batışı” (Kitap İncelemesi). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 131-137.
Anahtar Kelimeler
Keywords