System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

223-237

Kitap İncelemesi: Cem Emrence - Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek

Merve Mesçioğlu Fedai

Özet Tam Metin
Özet
Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek eserinin ilk başında yer alan içindekiler bölümünde; resim ve şekil listesi, teşekkür, giriş, beş bölüm ve sonuç kısmının ayrıntılı başlıklandırması yapılmıştır. Kitabın metin bölümüne geçmeden önce, resim ve şekil listesinden de görülebileceği gibi kitabın içindeki konular ile bağlantılı ve bilgileri görsel olarak da anlamızı sağlayacak tarihsel fotoğrafların listesi vardır. Bu bakımdan daha içeriğe başlanmadan, okuyucu nasıl bir zamandizimi içinde olacağını anlayabilir. Şekiller listesinde yazarın kendisinin oluşturduğu önemli iki şekil yer almaktadır ki metnin içinde bu şekiller konuyu daha anlaşılır kılmaktadır. İlerleyen sayfada yazar teşekkür bölümünde böylesine kapsamlı bir projeyi kitaba dönüştürürken istifade ettiği kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletmiş ve kitapla ilgili bilgilere yer vermiştir. Yazar kitapta yer alan fikirlerin erken bir özetinin uluslararası bir dergide yer aldığını, birinci bölümün önceki halinin ise başka bir dergide yayınlandığını belirtmiştir. Katıldığı bir atölye çalışmasının projesinin sınırlarını çizmede etkili olduğunu ve yine katıldığı bir panelin Osmanlıları karşılaştırmalı bir perspektiften düşünmesini sağladığını dile getirmiştir. Kısacası bu kitap önemli bir birikimin, değerli hocaların yer aldığı bir doktora sürecinin ve son rütuşların verildiği bir doktora sonrası araştırmanın ürünüdür. Kitabın arka kapağında Cem Emrence’nin Massachusettes Üniversitesi, Amherst Kampüsünde Tarih alanında doktora sonrası araştırmacısı olduğu; Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye üzerine çalışmakta olan Dr. Emrence’nin makalelerinin uluslararası ve ulusal pek çok dergide yayımlandığı ve Massachusettes Üniversitesi’nde Osmanlı İmparatorluğu, karşılaştırmalı imparatorluklar ve modern Ortadoğu alanlarında ders verdiği yazmaktadır.
Abstract
Künye
Fedai, M. M . (2020). Cem Emrence - Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek (Kitap İncelemesi). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 223-237.
Anahtar Kelimeler
Keywords