System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

239-246

Kitap İncelemesi: Çin’in Orta Doğu’daki Varlığı: Tek Kuşak Tek Yol Girişiminin Sonuçları

Emre Demir

Özet Tam Metin
Özet
KYG, tüm bu nedenlerle dünyanın dört bir yanında bir yandan heyecana diğer yandan da soru işaretlerine ve tedirginliğe yol açmıştır. Uyandırdığı merak dolayısıyla da hakkında çok sayıda rapor, makale ve kitap yayınlanmıştır. Anoushiravan Ehteshami ve Niv Horesh tarafından derlenen China’s Presence in the Middle East: The Implications of the One Belt, One Road Initiative kitabı, KYG ile ilgili üretilen bilgiye Çin’in birtakım Ortadoğu ülkesiyle olan ilişkileri üzerinden katkı sunmayı amaçlamaktadır. Kitap, iki kısımdan ve giriş bölümü de dahil olmak üzere on iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından gelen ilk kısımda yer alan dört bölüm, Çin’in genel olarak Ortadoğu’ya ilişkin politikaları ile KYG hakkında bilgi ve değerlendirmelere yer vermektedir. İkinci kısımdaki altı bölüm sırasıyla Çin’in Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve İran ile ilişkilerine odaklanırken, son bölüm Çin’in büyük stratejisi içinde KYG’nin rolünü ele almaktadır.
Abstract
Künye
Demir, E. (2020). Çin’in Orta Doğu’daki Varlığı: Tek Kuşak Tek Yol Girişiminin Sonuçları (Kitap İncelemesi). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 3 (2), 239-246.
Anahtar Kelimeler
Keywords