System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

21-37

Kıbrıs Meselesinde Sarkaç Salınımı: Uluslararasılaşmadan Avrupalılaşmaya Giden Süreç

Pendulum Swings in the Cyprus Issue: Between Internationalisation to Europeanisation

Yunus Turhan

Özet Tam Metin
Özet
Kıbrıs meselesi, sahip olduğu güvenlik ve siyasi önem açısından Türkiye’nin iç ve dış politikasında “milli bir dava” olarak kabul edilmektedir. Bu politikanın oluşumunda adanın jeopolitik ve jeostratejik konumunun yanında, zengin hidrokarbon ve doğal gaz yatakların bulunmasıyla ekonomik olarak da önemli bir manivela gücü olması yatmaktadır. Bu makale, Kıbrıs meselesinin değişen dinamiği çerçevesinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden çok taraflı ilişkilere nasıl evrildiğini araştırmaktadır. Özelde, Kıbrıs meselesinin küresel bir boyut kazanmasını üç farklı dönem ışığında incelemektedir: Kıbrıs sorununun uluslararasılaşması (1950-1980); Kıbrıs sorununun Avrupalılaşması (1980-2004); Kıbrıs sorununun hibrit dönemi (2004-2020). Her bir dönemi mercek altına alarak analiz eden makale, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın taammüden meseleyi iki taraflı ilişki bağlamından çok taraflı düzeye taşıma politikasının, kendi ulusal çıkarlarını meşrulaştırmayı amaçlayan bir politika olduğunu iddia etmektedir. Kıbrıs konusuna farklı küresel aktörlerin müdahil olmasıyla ortaya çıkan asimetrik yapı, adada uzun vadeli bir çözüme ulaşmanın önündeki en büyük engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract
The Cyprus issue in Turkish Foreign and domestic policy is predominantly considered as a ‘national cause’ since its significance has often been perceived as having both a security and politic leverage. With the recent exploration of rich hydrocarbons and natural gas in the Eastern Mediterranean, Cyprus now also constitutes an economic ascendency for Turkey. This article scrutinises the changing dynamics of the Cyprus issue from bilateral to multilateral levels. In particular, it seeks to explain how the Cyprus issue has evolved from a Turkey-Greece affair to international relations. This paper identifies three broad periods which set the position of the Cyprus issue globally: Internationalisation (1950-1980); Europeanisation (1980-2004); Hybrid period (2004-2020). By analysing each period, this paper claims that Greece and South Cyprus have knowingly pursued a policy to transform the Cyprus issue from the bilateral level to a multilateral dimension, aiming to legitimise their disputed Cyprus policy by bringing foreign actors into the question. This article concludes that a proliferation of global actors on the Cyprus issue causes an asymmetric relationship which poses a formidable obstacle to reaching a longlasting resolution over the island.
Künye
Turhan, Y. (2021). Pendulum Swings in the Cyprus Issue: Between Internationalisation to Europeanisation Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4(1), 21-37. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902201
Anahtar Kelimeler
Dış Politika, Uluslararasılaşma, Avrupalılaşma, Türkiye, Yunanistan.
Keywords
Foreign Policy, Internationalisation, Europeanisation, Turkey, Greece.