System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

57-81

Brexit Sonrası Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Birleşik Krallık İçin Fırsatlar ve Zorluklar

Eastern Mediterranean and Cyprus after Brexit: Risks and Opportunities for the United Kingdom

Erdi Şafak, Mustafa Çıraklı, Umut Koldaş

Özet Tam Metin
Özet
Hukuki ve siyasi anlamda birçok sorunu bünyesinde barındıran Doğu Akdeniz bölgesi, keşfedilen enerji kaynakları ile birlikte küresel aktörlerin rekabet ettiği bir coğrafya haline gelmiştir. Birleşik Krallık ise Kıbrıs’ta bulunan egemen üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz bölgesinde küresel aktör olma potansiyeli olmakla birlikte, bölgeye kıyısı olan üslerinin deniz yetki alanları iddiasını dile getirmesi, bölgesel dengeleri önemli ölçüde değiştirebilecektir. Haziran 2016’da gerçekleşen Brexit referandumu sonrası başlayan geçiş döneminin tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği (AB) ile yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona ermiştir. Bu bağlamda Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası değişikliğe uğraması beklenen dış politika tercihlerinden Doğu Akdeniz bölgesine yönelik atacağı adımlar ise bölgede yeni bir sürecin başlamasına neden olabilecektir. Bu çalışmada Brexit sonrasında Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz politikasında yaşanabilecek değişiklikler ve bölgede Birleşik Krallık açısından oluşabilecek fırsatlar ve zorluklar, Birleşik Krallık-AB ilişkileri, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’ta bulunan üslerinin hukuki statüsü ve genel olarak Doğu Akdeniz bölgesine yönelik dış politika öncelikleri irdelenmiştir.
Abstract
Following the recent discovery of energy resources in the region, the Eastern Mediterranean, which hosts several legal and political disputes, has witnessed intense competition among international actors for regional influence. The United Kingdom (UK), through its sovereign bases in Cyprus, has the potential to be an influential actor in the region and could potentially change the existing balance of power by declaring rights of maritime jurisdiction over areas around the island. With the completion of the transition period, which was set in motion with the June 2016 Brexit referendum, the United Kingdom has ended its 50-year relationship with the European Union (EU). In this respect, its future foreign policy choices toward the region are expected to undergo significant change following Brexit and they carry the potential to set in motion new dynamics for the region. This study deliberates on the risks and opportunities such changes in British foreign policy would entail with reference to EU-UK relations, the legal status of the British sovereign bases in Cyprus and the overall British foreign policy priorities in the Eastern Mediterranean.
Künye
Şafak, E, Çıraklı, M, Koldaş, U. (2021). Brexit Sonrası Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Birleşik Krallık İçin Fırsatlar ve Zorluklar. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4(1), 57-81 Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/903063
Anahtar Kelimeler
Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Birleşik Krallık, Brexit, Birleşik Krallık Egemen Üsleri.
Keywords
Eastern Mediterranean, Cyprus, United Kingdom, Brexit, British Sovereign Bases.