System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

135-155

Nursultan Nazarbayev'in Etkili Bir Siyasi Lider Olarak Bölgesel ve Küresel Güvenliği Sağlamadaki Rolü: 2015'te Rusya-Türkiye Krizinde Arabuluculuk Rolüne İlişkin Bir Vaka Çalışması

Nursultan Nazarbayev's Role on Providing Regional and Global Security as an Influential Political Leader: A Case Study of His Mediation Role in Russian-Turkish Crisis in 2015

Yerkebulan Sapiyev

Özet Tam Metin
Özet
1991 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana, Kazakistan'ın kuruluşunda ve kalkınmasında, Sovyet sonrası coğrafyada uluslararası örgütler kurma sürecindeve Kazakistan'ın çok vektörlü dış politikasının oluşumunda Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in devasa bir rolü vardır. Makale, uluslararası çatışma ve krizlerin çözümünde deneyimli bir müzakereci ve arabulucu olarak Nazarbayev’in başarılı uluslararası faaliyetlerinin rolünü incelemektedir. Bu bağlamda, 2015 yılında Rusya-Türkiye krizini çözme konusundaki barışı koruma misyonu, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasındaki etkisi ortaya konarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, Nursultan Nazarbayev'in bir kişi, nüfuzlu bir siyasi lider ve seçkin bir devlet adamı olarak karakterini anlatılarak erken yaşamı ve siyasi kariyeri incelenmektedir. İkinci bölümde, Sovyet sonrası dönemde Kazakistan'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak dış politikası ve bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasına katkıları anlatılmaktadır. Bu süreçte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in de anlamlı rolü değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, Rusya-Türkiye krizi, nedenleri ve Nursultan Nazarbayev'in arabuluculuk rolü değerlendirilmektedir.
Abstract
Since gaining independence in 1991, there has been a colossal role of the first President of Kazakhstan- Nursultan Nazarbayev, on the foundation and development of Kazakhstan, on the process of setting up international organizations in the postSoviet geography and on the formation of the multi-vector foreign policy of Kazakhstan. The article examines the role of the Nazarbayev’s successful international activities as an experienced negotiator and mediator in resolving international conflicts and crises. In this context, his peacekeeping mission on solving the Russian-Turkish crisis in 2015 has been examined by revealing his influence on providing regional and global security. In the first part of the article, the early life and political career of Nursultan Nazarbayev are examined by describing his character as a person, as an influential political leader and an outstanding statesman. The second part, in the post-Soviet period, Kazakhstan's foreign policy as an independent republic, and its contribution to providing regional and global security are explained. In this process, the meaningful role of the Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan is evaluated as well. In the third part, the Russian-Turkish crisis, its reasons, and Nursultan Nazarbayev's mediation role are evaluated.
Künye
Sapiyev, Y. (2021). Nursultan Nazarbayev's Role on Providing Regional and Global Security as an Influential Political Leader: A Case Study of His Mediation Role in Russian-Turkish Crisis in 2015. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (1), Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902225
Anahtar Kelimeler
Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, Kassym-Jomart Tokayev, Kazakistan'ın Çok vektörlü Dış Politikası, Türkiye-Rusya Krizi.
Keywords
Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, Kassym-Jomart Tokayev, Multivector Foreign Policy of Kazakhstan, Turkish-Russian crisis.