System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

185-204

Röportaj: Türkiye'nin Denizlerdeki Politikası Ne Olmalı?

Cihat Yaycı - Ranuna İklime Gün

Özet Tam Metin
Özet
Ranuna İklime Gün (TSBD): Sayın hocam, öncelikle hoş geldiniz, bu röportaja katıldığınız ve bize vakit ayırdığınız için Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi adına çok teşekkür ediyorum. İzninizle ilk sorumu sormak istiyorum. Uluslararası ilişkiler disiplininde ekseriyetle yabancı düşünürlerin fikirlerine atıf yapıyoruz, fakat şimdi sizin ortaya koyduğunuz ve ilgi çeken doktrininizle başlayabiliriz. Türkiye’nin Denizlerdeki Politikası Ne Olmalı amacıyla şekillenen dokuz maddede özetlediğiniz bu doktrinden kısaca bahseder misiniz? Cihat Yaycı (Emekli Tümamiral, Doç. Dr.): Yaycı Doktrini bir deniz doktrini aslında. Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin belirlenmesi, korunması ve geliştirilmesi olarak üç basamakta ortaya koyabiliriz. Birincisi, belirleyeceksin, bizim haklarımız ve menfaatlerimiz ne, sonra bunları koruyacaksınız, sonra da geliştireceksiniz. Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini, uluslararası hukuktan, deniz hukukundan yapılageliş teamülünden kaynaklanan haklarımız ve çıkarlarımızı ortaya koymak. Bugüne kadar Türkiye maalesef denizlerdeki hak ve menfaatlerini çok fazla koruyamamış, çünkü bilememiş. Ortaya koyduğu politikalar da bu eksik bilgiler nedeniyle aslında eksik olmuş, tam olmamış. Şimdi tüm mücadele aslında Türkiye’nin deniz hak ve menfaatleri konusundaki eksik bilgiden kaynaklanan politikası nedeniyle bizim rakiplerimiz ya da muhataplarımızın bizim haklarımızı kendilerine devşirmiş olma eğilimden kaynaklanıyor.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords