System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

417-422

Büyük Bozkırın Yükselişi- Nazarbayev Liderliği

The Rise of the Great Steppe- Nazarbayev Leadership

Ranuna İklim Gün

Özet Tam Metin
Özet
“Büyük Bozkır’ın Yükselişi Nazarbayev Liderliği” kitabı, Zorlu’nun liderlik üzerine yaptığı çalışmalar ekseninde Kazakistan’ın gelişim ivmesini göstermekte ve Türk dünyasına örnek bir model olarak sunmaktadır. Çalışmada, Nazarbayev’in liderlik parametrelerinden hangilerini gösterdiği test edilmiş ve literatüre ‘Nazarbayev Liderliği’ kavramı kazandırılmayı hedeflenmiştir. Kazakistan’ın ve Türk dünyasının Sovyetler döneminde yaşadığı sıkıntılara yer veren yazar, bu sorunların nasıl çözümlendiğini genel olarak Türk dünyasındaki ilerlemelerde özel olarak da Kazakistan’ın gelişiminde göstermeye çalışmıştır.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords