System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Hakkımızda

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (TSBD), Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında Türkçe, İngilizce ve Almanca yayınlanacak Uluslararası hakemli, elektronik ve basılı akademik bir dergidir. Siyaset biliminin her alanında; siyaset teorileri, karşılaştırmalı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi v.b.  özgün makale, araştırma notları,  bilimsel değerlendirmeler ve analizler yanında sosyal bilimlerin bu alanla sınırlandırılan; siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk v.b.  alt disiplinlerine de yer verilecektir.

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, siyaset bilimi alanında teorik ve alan araştırmaları temelinde analitik, bilişsel (kognitif) çalışmalara yer vererek, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda gelişmeler hakkında analitik çalışmalar yapmak ve günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak akademik perspektifi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çıkış noktasıyla, derginin amacı siyaset bilimi literatürüne katkıda bulunmak ve akademik bulguları hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmaktır. 

Künye

Basılı ISSN: 2587-2346

Elektronik ISSN:  2667-775X

Sahibi

 Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU, Dekan

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına)

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

  Editör Yardımcısı

  Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ BAŞARMAK

Doç. Dr. Hülya TOKER

Doç. Dr. Osman Gökhan HATİPOĞLU

Doç. Dr. Mustafa ÖZALP

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Gökberk YÜCEL

İngilizce Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Almanca Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Yayın Koordinatörü

Arş. Gör. Emre EZİN

Kurucular

Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ

Doç. Dr. Özlem BECERİK YOLDAŞ

 

Dergi Park Adresi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder  

Fakülte Web Sitesi Adresi:

http://iibfdergi.bozok.edu.tr/