System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Yayın ve  Yazım Kuralları:

1) Türkiye Siyaset Bilimi Dergisine gönderilen makaleler ve değerlendirmeler bu alana katkı sağlayacak düzeyde özgün ve orijinal olması gerekmektedir.

2) Dergiye gönderilen yazılar kısmen, tamamen veya herhangi bir dilde aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.

3) Dergide yayınlanan yazılar ve değerlendirmeler dergi, editör, yayın kurulunu ve yayıncıyı bağlamaz. Yayınlanan yazılar ve makalelerdeki görüşler yazarların sorumluluğu altındadır.

4) Yazarlara nakit telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak yazının yayınlandığı dergi gönderilir.

5) Yayınlanmayan veya yayınlanan yazılar geri iade edilmez.

6) Dergiyle ilgili yazım kuralları https://dergipark.org.tr/tsbder adresindeki şablonda yer almaktadır.

7) Makaleler, özetler, dipnotlar ve kaynakça dâhil 4500 kelimeden az 7500 kelimeden fazla olmamalıdır. Kitap tahlilleri 1500-2000 kelime aralığında olmalıdır.

8) Makalelerde, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

9) Basılı ve elektronik yayınlanan makalelerin tüm telif hakları, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne aittir. Her hakkı saklıdır. Üniversitenin izni olmadan çoğaltılamaz. Telif Hakkı Devir Formu İçin tıklayınız. 

10) Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak atıflarda APA Stili (apa style reference, http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx) kullanılması gerekmektedir.

11) Makaleler DergiPark üzerinden  https://dergipark.org.tr/tsbder gönderilecektir.

12) İletişim adresi: siyasetdergisi@yobu.edu.tr

13) Makale değerlendirme ve yayımlama süreci DergiPark üzerinden yapılmaktadır.