System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

Yozgat Bozok University

Türkische Zeitschrift Für Politikwissenschaft

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles