System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/1 Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2023/1

Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar

Sayı Editörü: Doç. Dr. Hülya TOKER

Yayın Kurulumuz dergimizin “Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar” ana temalı 2023/1 sayısı için Cumhuriyet’in ilanından günümüze savaşlar ve savaş sonrası değişen dünya düzeninde Türkiye’nin konumu, bu süreçte ülkeye yönelik tehdit algılarının giderek artması ve çeşitlenmesi, yenidünya düzenin yarattığı fırsatlar ve bu fırsatlardan yararlanma politikası çerçevesinde literatüre katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergi Park aracılığıyla en geç 30 Ocak 2023 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2023 Şubat ayı içerisinde bilgilendirilecektir. Dergimizde ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınlar diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınmaktadır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.