System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

247-251

Kitap İncelemesi: Fatma Taşdemir - Terörizm ve Ülke Dışı Kuvvet Kullanma Hukuku

Adem Özer

Özet Tam Metin
Özet
Nobel Yayıncılık, 334 sayfa, 2020, ISBN: 978-625-402-327-9Eser, 2005 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Doktora Programı dahilinde “Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında Münferiden Kuvvete Başvurma Yetkisi” adlı doktora tezinden mülhem yeni gelişmeler ve tartışmalar eşliğinde revize edilerek çağdaş uluslararası hukukun kapsamlı ve titizlikle araştırılmış bir versiyonudur. Zengin ve ayrıntılı içerikle donatılmış olan bu eser, dil ve üslup açısından okuyucuya büyük bir kolaylık sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürde yer alan birincil/temel kaynakların kullanılmasının yanı sıra literatürde var olan tartışmaların sistematik bir şekilde tasnif edilmesi, eseri akademik olarak besleyici bir hale getirmekte ve yoğun olan bu eserin anlaşılırlığını arttırmaktadır.
Abstract
Künye
Özer, A . (2020). Fatma Taşdemir - Terörizm ve Ülke Dışı Kuvvet Kullanma Hukuku (Kitap İncelemesi). Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 247-251.
Anahtar Kelimeler
Keywords