System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-20

Libya’nın ‘Kalıcı Belirsizliği’: Birçok Yanlıştan Tek Doğru ve Açmazlardan Bir Sonuç Çıkartmak?

Libya’s ‘Enduring Ambiguity’: To Absract a Single Correct from Many Faults, And an Outcome from Impasse?

Murat Aslan

Özet Tam Metin
Özet
Halife Hafter’in 4 Nisan 2019 tarihinde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmek üzere başlatmış olduğu saldırı, Türkiye’nin UMH’ye verdiği destek sonrası siyasi bir sürece indirgenmiştir. Ancak bu siyasi süreci, sahadaki görünür aktörlerden ziyade uluslararası toplum şekillendirmektedir. Fakat ateşkeste ve siyasi sürecin devlet inşasına dönüştürülmesinde Libya halkının Trablus ve Bingazi’de başlattığı sokak gösterileri etkili olmuştur. Öte yandan otoriter rejim – bölünme – beka – devlet inşası doğrusalında kalıcı belirsizlikle nitelendirilecek güven(siz)lik ortamı, düzen tesis etmenin olabilirliğini tartışılır hale getirmektedir. Ancak Libya halkının, 2011 yılında başlatmış olduğu devrim, ‘an’ı şekillendirebilecek niteliktedir. Bu doğrultuda, araştırma öncelikle çatışma ortamının dinamiklerini ve Türkiye’nin UMH lehine tavır alması gibi dönüm noktalarını ele almaktadır. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Rusya’nın elde ettiği inisiyatifi dizginlemek uğruna ateşkes ve siyasi süreç gayretleri incelenmekte ve ancak Libya halkının gösterileri sonrasında yerel aktörlerin tavır değişikliği tercihinde bulunduğu görülmektedir. Ulaşılan sonuç, çatışma ortamı ve devlet inşası düzlemindeki seçenekleri ‘kalıcı belirsizlikten’ çıkartacak sürecin ancak Libya halkı tarafından tayin edileceğini ortaya koymaktadır.
Abstract
The assault of Khalifa Haftar, which has started on 4 April 2019 and aims to topple down the Government of National Accord (GNA), has been channeled to a political process after Turkey provided support to the GNA. However, it is the international community, rather than visible actors on the ground, that shapes the political process. But the demonstrations of the Libyan people in Tripoli and Benghazi has become influential to convert seize fire and political process into a state building procedure. On the other hand, (in)security environment, which can be conceptualized as enduring ambiguity through authoritarian regime – partition (of Libya) – survival – state building, makes the likelihood of establishing order questionable. However, the Revolution of 2011 in Libya points out that Libyan people has the strength to shape the ‘moment’. In this context, the research investigates the dynamics of the conflictual environment and presents the technical significance of Turkish involvement in favor of the GNA as the turning point. It has been scrutinized how the international community struggled for the ceasefire and political process for the sake of restraining the initiative of Turkey and Russia, and how local actors changed their attitudes only after demonstrations of the Libyan people pushed them. All in all, it is only the Libyan people who will shape the course of pendulum of conflict and state building to break the enduring ambiguity
Künye
Aslan, M.(2021) Libya’nın ‘Kalıcı Belirsizliği’: Birçok Yanlıştan Tek Doğru ve Açmazlardan Bir Sonuç Çıkartmak? Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4(1), 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902198
Anahtar Kelimeler
Libya, Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Kalıcı Belirsizlik.
Keywords
Libya, Khalifa Haftar, Government of National Accord, Enduring Ambiguity.