System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

211-226

Bağımsızlık Coşkusunu Yaşayamadan Kendini Çatışmaların Girdabında Bulan Somali Halkının Dramı

The Drama of the Somalia People Finding Their Things in the Virtual Conflict Without Exposure of Independence

Kadir ÖZKÖSE

Özet Tam Metin
Özet
Somali stratejik konumu, tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve toplumsal dokusuyla Afrika’nın özellikli bir ülkesidir. Bağımsızlığını elde ettikten sonraki süreci ele aldığımız makalede Somali’nin bağımsızlığını zorlu bir süreçten sonra elde ettiğini vurgulamaya çalıştık. İstiklal mücadelesiyle dikkatleri üzerine çeken, istila güçlerine karşı destansı bir direnişiyle yabancı güçlerin istediği gibi at koşturmasına fırsat vermeyen bir ülke olmuştur. Manda yönetimine razı olmayışı Somali üzerinde büyük oyunların oynanmasına yol açmıştır. Bağımsızlık süreci zorlu ve sıkıntılı olaylara gebe olmuştur. Ogaden savaşının kaybedilmesi Büyük Somali coğrafyasının ayrışmasına yol açmıştır. Siad Barre yönetiminden sonra merkezi otoritenin sağlanamaması Somali’de yıllardır devam eden iç savaşın yaşanmasına neden oldu. İç savaş döneminde kabile çatışmaları hızlanmış, ayrılıkçılar güç kazanmış, kitlesel göçler yaşanmış, açlık ve yoksulluk dayanılmaz boyuta ulaşmış, terör yapılanması hızlanmıştır. Şebab terör örgütünün yapılanması ve güçlenmesiyle Somali’de kaos ortamı daha fazla artmıştır. Somali’nin trajedik durumu Türkiye’nin yardım eli ile giderilmeye çalışılmıştır. Türkiye ile Somali ilişkilerinin arka planının değerlendirildiği makalemizde Somali’nin yeniden yapılanmasına yönelik çabalar ortaya konulmuştur.
Abstract
With its strategic location, historical background, cultural richness and social fabric, Somalia is a distinctive country in Africa. In the article in which we discussed the process after its independence, we tried to emphasize that Somalia achieved its independence after a difficult process. It has been a country that has attracted attention with its struggle for independence, and its epic resistance against the invasion forces, which did not allow foreign powers to race as they wished. The fact that he did not consent to the mandate administration led to big games being played on Somalia. The independence process has been pregnant with difficult and troublesome events. The loss of the Ogaden war has led to the separation of the Greater Somali geography. The lack of central authority after the Siad Barre administration led to the civil war in Somalia that has been going on for years. During the civil war, tribal conflicts accelerated, separatists gained strength, mass migrations took place, hunger and poverty reached an unbearable level, and the terrorist organization accelerated. With the establishment and strengthening of the Shabab terrorist organization, the chaos in Somalia has increased even more. The tragic situation of Somalia was tried to be resolved with the help of Turkey. In our article, in which the background of Turkey-Somali relations is evaluated, efforts for the restructuring of Somalia have been put forward.
Künye
Özköse, K. (2022). The Drama of the Somalia People Finding Their Things in the Virtual Conflict Without Exposure of Independence. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (2) , 211-226.
Anahtar Kelimeler
Somali, Ogaden Savaşı, Şebab Terör Örgütü, İç Savaş, Türkiye-Somali İlişkileri
Keywords
Somali, Ogaden War, Shabab Terrorist Organization, Civil War, Turkey-Somalia Relations