System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-21

II. Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’nın Türkiye’ye Baskısı ve Savaşın İçerisine Çekme Çabaları

Germany's Pressure On Turkey in The Years Of World War II And Attempts to Pull It into The War

Osman AKANDERE

Özet Tam Metin
Özet
II. Dünya Savaşı sırasında hem Mihver Devletler hem de Müttefik Devletler Türkiye'yi savaşın içine çekmeye çalışmıştır. Müttefik Devletleri savaşın başında Türkiye'yi kendi saflarına sokmak için çok uğraşmıştır. O dönemde Almanya, Türkiye'nin tarafsız kalmasını istemiş ancak Türkiye, kendini güvende hissetmek için Fransa ve İngiltere ile Üçlü İttifak Antlaşması imzalayarak Müttefik Devletleri'nden gelebilecek herhangi bir tehdidi önlemeyi amaçlamıştır. II. Dünya Savaşı sırasında 6 Nisan 1941'de Yunanistan ve Yugoslavya'ya savaş ilan eden Almanya, Yunanistan'ı tamamıyla işgal ettikten sonra kısa sürede Türkiye ve Yunanistan sınırına gelmiştir. Almanya'nın savaş başladıktan kısa bir süre içinde Balkanlar’a, Akdeniz'e ve Ege'deki Yunan Adaları'na hâkim olması Türkiye'yi büyük ölçüde rahatsız etmiştir. Türkiye sınırına gelen Almanya bu durumu fırsat bilerek Türkiye'yi kendi saflarında savaşa katılmaya zorlamaya başlamıştır. Bu günlerde Reşit Ali Geylani darbe ile Irak’ta iktidara geldikten sonra Almanya'dan gücünü pekiştirmek için yardım istemiştir. Almanya, Irak'taki yeni hükümete askerî yardım sağlamak için Türkiye'yi bir köprü olarak kullanmayı amaçlamıştır. Buna karşılık Almanya, Türkiye'nin olası toprak taleplerini kabul edeceğini bildirmiştir. Ayrıca Almanya, 18 Nisan 1941'de Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nı imzalayarak Türkiye'yi savaşa çekmeye çalışmıştır. Müttefik Devletler, Almanya'nın Türkiye'yi savaşa çekme çabalarının sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin tarafsız kalmasını istemiştir. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere hem Mihver Devletleri’nin hem de Müttefik Devletleri’nin Türkiye'nin savaşa dâhil olup olmayacağına ilişkin görüşleri farklılaşmaktadır. Neticede Türkiye savaşa katılmamak için bir denge politikası izlemeye çalışmıştır. Bu politikanın temel amacı, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve tam bağımsız bir Türkiye'yi sürdürmektir. Sonuç olarak Türkiye amacı doğrultusunda başarılı olmuş, savaşa katılmamış ve mümkün olduğu kadar tarafsız kalmıştır.
Abstract
During World War II, both the Axis Powers and Allied Powers tried to draw Turkey into the war. The Allied Powers tried very hard at the beginning of the war to bring Turkey into their ranks. At that time, Germany wanted Turkey to remain neutral. However, Turkey aimed to prevent any threat from the Allied Powers by signing the Triple Alliance Treaty with France and England to feel safe. Germany, which declared war on Greece and Yugoslavia on April 6th, 1941, during World War II, came to the border of Turkey and Greece in a short time after completely occupying Greece. Germany's domination of the Balkans, the Mediterranean and the Greek Islands in the Aegean in a short time after the war started, greatly disturbed Turkey. Germany, which came to the Turkish border, took advantage of this situation, and began to force Turkey to join the war on its own side. These days, after Reşit Ali Geylani came to power in Iraq with a coup, he asked Germany for help to consolidate his power. Germany intended to use Turkey as a bridge to provide military aid to the new government in Iraq. In response, Germany declared that it would accept Turkey's possible territorial claims. In addition, Germany tried to draw Turkey into the war by signing the Turkish-German Friendship Treaty on April 18th, 1941. The Allied Powers wanted Turkey to remain neutral during this period as Germany's efforts to draw Turkey into the war continued. As it can be understood from this event, the views of both the Axis Powers and the Allied Powers on whether Turkey will be involved in the war differ. As a result, Turkey tried to follow a policy of balance in order not to participate in the war. The main purpose of this policy is to protect the territorial integrity of Turkey and to maintain a fully independent Turkey. As a result, Turkey succeeded in its aim, did not participate in the war and remained neutral as much as possible.
Künye
Akandere, O. (2023). II. Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’nın Türkiye’ye Baskısı ve Savaşın İçerisine Çekme Çabaları. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 6 (1), 13-21.
Anahtar Kelimeler
Türkiye, Almanya, Almanya Baskısı, Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması, Müttefikler
Keywords
: Turkey, Germany, the Compulsion of Germany, Turkish-German Treaty of Amity and Nonaggression, The Allies